Magyar Közlöny, 1997. július-szeptember (61-77. szám)

1997-07-10 / 61. szám

4­6 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. július 10., csütörtök 61. szám I. kötet 6 Ára: 180,- Ft | TARTALOMJEGYZÉK 40/1997. (VII. 10.) IKIM I. A „Kereskedelmi Szolgálat támogatása” fejezeti kezelésű célelő­irányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól............ 4530 26/1997. (VII. 10.) MKM r. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról... 4531 21/1997. (VII. 10.) NM r. A kardiotechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei­nek kiadásáról ........................................................................... 4533 69/1997. (VII. 10.) OGY­K. Mentelmi jog fenntartásáról........................................................... 4537 98/1997. (VII. 10.) KE­K. Bírák felmentéséről, bíró szolgálati viszonyának megszüntetéséről és bírák kinevezéséről............................................................... 4537 6/1997. (MK 61.) MNB rend. A pénzforgalomról.......................................................................... 4538 Közlemény a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzéké­ről .............................................................................................. 4571 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata . 4571 A Piros-Fehér-Zöldek Pártjának 1993. évi pénzügyi beszámolója 4575 A Piros-Fehér-Zöldek Pártjának 1994. évi pénzügyi beszámolója 4575 A Piros-Fehér-Zöldek Pártjának 1995. évi pénzügyi beszámolója 4575 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és ál­talános helyettesének tevékenységéről (1995. július 1.-1996. december 31.)* Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biz­tosának tevékenységéről (1995. július 1.-1996. december 31.)* Az adatvédelmi biztos beszámolója (1995. július 1.-1996. decem­ber 31.)* Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1997. augusztus 13—19-ig terjedő időszak — I., II/III/2. és II/3. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről** Helyesbítés .................................................................................... 4576 * A beszámoló anyagát a Magyar Közlöny 1997. július 10-i, 61. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266-9290/237 mellék, fax: 138-4746). * * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1997. július 10-i, 61. számának III. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266-9290/ 237 mellék, fax: 138-4746).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék