Magyar Közlöny, 1997. szeptember-október (78-91. szám)

1997-09-10 / 78. szám

bH bio­rib MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. szeptember 10., szerda 78. szám Ára: 480,- EU TARTALOMJEGYZÉK 147/1997. (IX. 10.) Korra. r. 148/1997. (IX. 10.) Korm. r. 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 150/1997. (IX. 10.) Korm. r. 1/1997. (IX. 10.) ME r. 60/1997. (IX. 10.) FM r. 61/1997. (IX. 10.) FM r. 62/1997. (IX. 10.) FM r. 63/1997. (IX. 10.) FM r. 47/1997. (IX. 10.) IKIM r. 48/1997. (IX. 10.) IKIM r. 49/1997. (IX. 10.) IKIM—PM e. r. 50/1997. (IX. 10.) IKIM r. 30/1997. (IX. 10.) KTM—MKM e. r. 117/1997. (IX. 10.) KE h. 118/1997. (IX. 10.) KE h. 28/1997. (IX. 10.) ME h. Oldal Személyi rész ......................................................................................... 5522 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormá­nya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Prágában, 1996. november 11. napján aláírt Megállapo­dás kihirdetéséről ............................................................................ 5526 A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vízumkényszer megszüntetéséről Bécsben, 1978. július 5. napján aláírt Egyezmény és az Egyezmény mó­dosításáról szóló, Bécsben, 1997. április 17-én aláírt Megálla­podás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről................ 5528 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról............................................................................................. 5530 A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jog­viszony egyes kérdéseiről............................................................... 5604 A miniszterelnök és a miniszterek helyettesítési rendjéről ......... 5612 A járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról 5612 Az étkezési tyúktojással kapcsolatos piaci beavatkozásról ......... 5613 Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azono­sítási Rendszeréről .......................................................................... 5614 A növényvédelmi és növényegészségügyi vizsgálatokért fizetendő díjakról ............................................................................................... 5625 Az élelmiszer-forgalmazás rendjéről szóló 1/1997. (I. 17.) IKIM rendelet módosításáról.................................................................... 5635 A bányakapitányságok székhelyének és illetékességének megálla­pításáról szóló 19/1994. (VIII. 5.) IKM rendelet módosításáról 5635 Az általános vámpótlék bevezetéséről szóló 9/1995. (III. 17.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról rendelkező 38/1997. (VI. 30.) IKIM—PM együttes rendelet módosításáról 5636 A minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szer­vek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról ....................................................... 5636 Majkpuszta — volt kamalduli remeteség — műemléki környeze­tének bővítéséről.............................................................................. 5638 Büntetés-végrehajtási dandártábornokká történő kinevezésről . 5640 Büntetés-végrehajtási dandártábornokká történő kinevezésről . 5640 A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének kinevezéséről ............. 5640 A népjóléti miniszter közleménye a Népjóléti Minisztérium szol­gálati titokköri jegyzékének módosításáról................................. 5640 A privatizációért felelős tárca nélküli miniszter közleménye a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter titkársága szolgá­lati titokköri jegyzékének közzétételéről ..................................... 5641 A Magyar Keresztény Mozgalom 1994. évi pénzügyi zárómérlege 5641 A Magyar Keresztény Mozgalom 1995. évi pénzügyi zárómérlege 5642 A Magyar Keresztény Mozgalom 1996. évi pénzügyi zárómérlege 5642 Helyesbítés ............................................................................................. 5643

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék