Magyar Közlöny, 1997. október-november (92-102. szám)

1997-10-28 / 92. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. október 28., kedd 92. szám Ára: 150,- Ft Oldal TARTALOMJEGYZÉK 184/1997. (X. 28.) Korm. r. Az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő­­ belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint a határterü­lethez tartozó településekről......................................................... 6395 73/1997. (X. 28.) FM—KTM c. r. A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, va­lamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről .... 6406 74/1997. (X. 28.) F­M r. A takarmánybúza értékesítésének intervenciós támogatásáról . 6408 59/1997. (X. 28.) IKIM r. A szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézményekről ................ 6408 32/1997. (X. 28.) NM r. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántar­tásáról ............................................................................................... 6416 161/1997. (X. 28.) KE­K. Rendőr dandártábornokká történő kinevezésről ........................... 6431 162/1997. (X. 28.) KE h. Rendőr dandártábornokká történő kinevezésről ........................... 6431 163/1997. (X. 28.) KE h. Rendőr dandártábornokká történő kinevezésről ........................... 6431 164/1997. (X. 28.) KE h. Határőr dandártábornokká történő kinevezésről........................... 6432 165/1997. (X. 28.) KE h. Tábornoki előléptetésekről ................................................................. 6432 1110/1997. (X. 28.) Korm. h. Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány létrehozásáról ................................................................................... 6432 Helyesbítés............................................................................................. 6433 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 184/1997. (X. 28.) Korm. rendelete az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint a határterülethez tartozó településekről A Kormány a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Hev. tv.) 83. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 118. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján a következőket rendeli el: (A Her. tv. 14. §-ához) Ideiglenes határátkelőhely megnyitása 1. § (1) A Magyar Köztársaság államhatárának átlépésére ide­iglenes határátkelőhely megnyitása sport, turisztikai, kultu­rális, egyházi, önkormányzati és más hasonló rendezvény, valamint gazdasági tevékenység céljából engedélyezhető. (2) Az ideiglenes határátkelőhely az engedélyben meg­határozott — a rendezvény programjához, valamint a te­vékenységhez igazodó — időtartamban vehető igénybe. (3) Az ideiglenes határátkelőhely a működés időtarta­ma alatt határterület. 2. § (1) Az ideiglenes határátkelőhely megnyitására — ha jogszabály kivételt nem tesz — a Határőrség Országos Parancsnoksága a Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa­rancsnokságával együttesen ad engedélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék