Magyar Közlöny, 1997. november-december (103-111. szám)

1997-11-21 / 103. szám, 1. kötet

KÖZLÖNY MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. november 21., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 205/1997. (XI. 21.) Korm. r. 103. szám I. kötet Ára: 90.­ Ft 81/1997. (XI. 21.) FMr. 82/1997. (XI. 21.) FM r. 83/1997. (XI. 21.) FM r. 84/1997. (XI.21.) FMr. 36/1997. (XI. 21.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kor­mánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyúj­tásról szóló Egyezmény kihirdetéséről........................................ 7299 A vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásának lebo­nyolításában való részvétel feltételeiről...................................... 7304 A vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásáról .... 7306 A vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásának lebo­nyolításában való részvétel feltételeiről...................................... 7308 A vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásáról........ 7311 A hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatok ellátását segítő Tanácsadó Tes­tület tagjainak felkéréséről ........................................................... 7314 Az Illyés Közalapítvány módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata................................................................................ 7314 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1997. december 29-től 1998. január 6-ig terjedő időszak— II/1. és II/2. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről* .... II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 205/1997. (XI. 21.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a lengyel Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről (A diplomáciai jegyzékváltás 1997. augusztus 22-én megtörtént.) 1.§ A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Len­gyel Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. áp­rilis 3-án aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös segít­­ségnyújtásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti. 2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő: „Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztár­saság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) kívánva a két Állam közötti baráti viszonyt a vámügyek­ben történő együttműködés révén, kívánva a két Állam közötti áru- és személyforgalom meg­könnyítését a vámhatóságaik közötti együttműködés révén, figyelembe véve, hogy a vámjogszabályokat sértő cselek­mények kárt okoznak mindkét Állam társadalmi, gazdasá­gi és kereskedelmi érdekeinek. * Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleményét a Magyar Közlöny 1997. november 21-i, 103. számának II. kötete tartalmaz­za, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266- 9290/237 mellék, fax: 138-4746).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék