Magyar Közlöny, 1997. december (112-115. szám, 1. kötet)

1997-12-15 / 112. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA b­udapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1997. december 15.,­ hétfő 1997. cxxxiv. tv. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módo­sításáról ..................................................................................... 8348 1997: CXXXV. tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről . 8349 1997: CXXXVI. tv. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról ........... 8351 1997: CXXXVII. tv. Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról 8354 112. szám , 1997: CXXXVIII. tv. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosítá­sáról ........................................................................................... 8356 1997: CXXXIX. tv. A menedékjogról..................................................................... 8359 1997. CXL. tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről............ 8369 101/1997. (XII. 15.) FM 1. A minősített juhtej felvásárlás után igényelhető agrárpiaci támo­ Ara: 21 (),- Ft gatás feltételeiről.......................................................................... 8394 102/1997. (XII. 15.) FM 1. A tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló 5/1997. (I. 30.) FM rendelet módosításáról............................................................... 8395 103/1997. (XII. 15.) FM 1. A minőségi vágóbaromfi termelés támogatásáról................. 8395 A Hadkötelezettek Ideiglenes Szövetsége 1993. évi pénzügyi zá­rómérlege ................................................................................... 8397 A Hadkötelezettek Ideiglenes Szövetsége 1996. évi pénzügyi zá­rómérlege ................................................................................... 8397 Nemzetközi szerződések közzététele A Japán Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti levélváltás a Veszprémi Petőfi Színház hangtechnikai felszere­léssel történő ellátásáról............................................................. 8398 Helyesbítés ..................................................................................... 8399

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék