Magyar Közlöny, 1997. december (118-122. szám)

1997-12-22 / 118. szám

KÖZLÖNY MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. december 22., hétfő 118. szám Ára: 540,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 267/1997. (XII. 22.) Korm. r. 268/1997. (XII. 22.) Korm. r. 269/1997. (XII. 22.) Korm. r. 270/1997. (XII. 22.) Korm. r. 271/1997. (XII. 22.) Korm. r. 272/1997. (XII. 22.) Korm. r. 273/1997. (XII. 22.) Korm. r. 274/1997. (XII. 22.) Korm. r. 275/1997. (XII. 22.) Korm. r. 276/1997. (XII. 22.) Korm. r. 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. 67/1997. (XII. 22.) BM r. 192/1997. (XII. 22.) KE h. 1134/1997. (XII. 22.) Korm. h. 1135/1997. (XII. 22.) Korm. h. 1136/1997. (XII. 22.) Korm. h. Oldal Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálko­dási szabályairól................... 9308 Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező­ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól........................................................... 9321 Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítésének és könyv­vezetésének sajátosságairól ....................................................... 9328 Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszá­moló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól ........ 9384 Az országos múzeumok felsorolásáról .......................................... 9412 A művelődési és közoktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról.......... 9413 Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről .. 9413 A magán-munkaközvetítői tevékenységről.................................... 9421 A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról.................................... 9426 A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, okleve­lek és diplomák elismeréséről és honosításáról szóló 47/1995. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról.................................... 9426 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, vala­mint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezmé­nyeiről .......................................................................................... 9428 A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról .................................... 9441 Dandártábornoki kinevezésről....................................................... 9441 A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány létrehozásáról........ 9441 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igaz­gatósága egyes tagjainak felmentéséről, illetve kinevezéséről 9442 A Kormány átfogó bűnmegelőzési programjának előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról.......................... 9442 A Szociáldemokrata Párt 1991. évi pénzügyi beszámolója ......... 9443 A Szociáldemokrata Párt 1992. évi pénzügyi beszámolója ......... 9444 A Szociáldemokrata Párt 1993. évi pénzügyi beszámolója ......... 9444 A Szociáldemokrata Párt 1994. évi pénzügyi beszámolója ......... 9445 A Szociáldemokrata Párt 1995. évi pénzügyi beszámolója ......... 9445 i U1'riu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék