Magyar Közlöny, 1998. január (1-5. szám)

1998-01-12 / 1. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1998. január 12., hétfő 1. szám Ára: 490,- Ft TA­RTALOMJ­EG­YZÉK* 1/1998. (1.12.) Korai. r. 2/1998. (1.12.) Korm. r. 3/1998. (1.12.) Korm. r. 1/1998. (1. 12.) FM r. 2/1998. (1.12.) FM r. 1/1998. (1.12.) IKIM r. 2/1998. (1.12.) IKIM r. 3/1998. (1.12.) IKIM r. 1/1998. (1. 12.) KHVM r. 1/1998. (1.12.) MKM r. 1/1998. (1.12.) PM r. 2/1998. (1.12.) PM r. 1/1998. (1. 12.) KE­h. 2/1998. (1. 12.)KEh. 1001/1998. (1.12.) Korm. h. 1002/1998. (1.12.) Korm. h. 1003/1998. (1. 12.) Korm. h. 1/1998.(1.12.) ME­h. 2/1998. (1.12.)MEh. 3/1998. (1.12.) ME­K. Oldal Személyi rész ....................................................................................... 2 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. szeptember 15-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről ........................... 4 Az állami vezetői juttatások jogosultsági feltételeiről szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról................. 10 A lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rende­let módosításáról............................................................................. 10 A kiváló minőségű és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelőségének tanúsításáról ........................... 11 A földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól ........ 14 A háztartási hűtőszekrények, fogyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről........................... 16 Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról......................... 23 Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szerve­zetek alkalmasságának igazolásáról ............................................ 41 A koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos be­vételek megosztásáról, a koncesszióköteles távközlési szolgál­tatások nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások díjáról és a díjak elszámolásáról .................................................. 45 A szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról................................................. 49 A pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről a Magyar Állam­kincstárban szóló 42/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról 61 Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény EK— EFTA Vegyes Bizottsága 5/1997. számú határozatának kihir­detéséről ........................................................................................... 88 Egyetemi tanárok felmentéséről ...................................................... 88 Egyetemi tanár felmentéséről .......................................................... 89 A lakásszövetkezeti szabályozással kapcsolatos egyes kérdésekről .89 A FORMULA—1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 1998. évi meg­rendezésének támogatásáról ...................................................... 89 A közigazgatási („K”) távbeszélő-hálózat és az „ALTÁJ” mobil rádiótelefon hálózat megszüntetéséről ...................................... 90 Főiskolai főigazgatói felmentésekről .............................................. 90 Helyettes államtitkár kinevezéséről ................ 90 A Magyar Kézműves Kamara új elnöke megválasztásának ellen­jegyzéséről ....................................................................................... 90 A Miniszterelnöki Hivatal közleménye............................................ 91 A művelődési és közoktatási miniszter közleménye a szerzői és a szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 146/1996. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről ................................................................................. 91 A Pénzügyminisztérium közleménye................................................ 91 A Kincstári Vagyoni Igazgatóság felhívása a társadalmi szerveze­tek nyilvántartásba vételére.......................................................... 103 A Magyarországi Zöld Párt önellenőrzéssel módosított 1991. évi pénzügyi zárómérlege........................................................................ 103 A Magyarországi Zöld Párt önellenőrzéssel módosított 1992. évi pénzügyi zárómérlege........................................................................ 104 A Magyarországi Zöld Párt önellenőrzéssel módosított 1993. évi pénzügyi zárómérlege........................................................................ 105 A Magyarországi Zöld Párt önellenőrzéssel módosított 1994. évi pénzügyi zárómérlege........................................................................ 106 A Magyarországi Zöld Párt 1995. évi pénzügyi zárómérlege ... 106 A Magyarországi Zöld Párt 1996. évi pénzügyi zárómérlege ... 107 .Az’56-os Nemzeti Párt 1993. évi pénzügyi beszámolója................ 107 Az ’56-os Nemzeti Párt 1994. évi pénzügyi beszámolója............. 107 Az ’56-os Nemzeti Párt 1995. évi pénzügyi beszámolója............. 108 Helyesbítés ............................................................................................... 108

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék