Magyar Közlöny, 1998. május (37-45. szám)

1998-05-06 / 37. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 83/1998. (V. 6.) Korm. r. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jugoszláv Szövetségi Köztársaság­gal kapcsolatos 1160(1998) számú határozatának végrehajtásá­ról .............................................................................................. 84/1998. (V. 6.) Korm. r. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhé­re, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem­piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről és a biztosítási eseményekről............................................................................. 85/1998. (V. 6.) Korm. r. A Magyar Export—Import Bank Részvénytársaság kamatki­egyenlítési rendszeréről............................................................ 86/1998. (V. 6.) Korm. r. 87/1998. (V. 6.) Korm. r. A meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használata tilalmának szabályairól ....................... A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzői­nek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról..................... 31/1998. (V. 6.) FM r. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM ren­delet módosításáról................................................................... 26/1998. (V. 6.) IKIM—PM e. r. A Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról........................... 27/1998. (V. 6.) IKIM—PM e. r. A Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi alkalmazásáról szóló 69/1997. (XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet módosításá­ról .............................................................................................. 11/1998. (V. 6.) KTM r. 12/1998. (V. 6.) KTM r. A Kőlyuktető Természetvédelmi Terület létesítéséről............... A környezetvédelem, a területfejlesztés, a természetvédelem és a környezet építése, alakítása és fejlesztése területén adomá­nyozható miniszteri elismerésekről szóló 5/1992. (II. 21.) KTM rendelet módosításáról............................................................. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kuta­tásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kor­mánya között a közvetlen vasúti kapcsolat létesítéséről szóló egyezményről, valamint a kiemelt központi beruházás részbeni finanszírozásához szükséges hitel felvételéről......................... Foglalkoztatási tilalom alóli felmentésről ................................... A forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1998. évre meg­állapított havi leértékelési mértékének csökkentéséről.......... A Postabank Rt. alaptőke-emelésében történő állami részvételről szóló 1046/1998. (IV. 8.) Korm. határozat módosításáról.... Az Országos Választási Bizottság 8/1998. (IV. 24.) állásfoglalása A Magyar Demokrata Néppárt 1997. évi pénzügyi beszámolója A Magyar Igazság és Élet Pártja 1997. évi pénzügyi beszámolója A Kádár János Párt (Kommunista Munkáspárt jogutódja) 1997. évi pénzügyi beszámolója.......................................................... Helyesbítés .................................................................................... Budapest, 1998. május 6., szerda 37. szám Ára: 175,- Ft 13/1998. (V. 6.) KTM r. 1054/1998. (V. 6.) Korm. h. 1055/1998. (V. 6.) Korm. h. 1056/1998. (V. 6.) Korm. h. 1057/1998. (V. 6.) Korm. h. Oldal 2954 2956 2959 2961 2966 2968 2968 2969 2970 2971 2971 2982 2982 2982 2982 2983 2983 2984 2985 2985

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék