Magyar Közlöny, 1998. augusztus (71-78. szám)

1998-08-04 / 71. szám

MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1998. augusztus 4., kedd 71. szám Ára: 70,- Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 21/1998. (VIII. 4.) PM r. 26/1998. (VIII. 4.) ME h. Az értékpapírkód elemeinek tartalmi meghatározásáról szóló 37/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról ..................... 5325 A Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezéséről ... 5328 Nemzetközi szerződések közzététele Közlemény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kö­zött a katonai légközlekedés területén történő együttműködés­ről szóló Egyezmény hatálybalépéséről................................... 5328 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A pénzügyminiszter 21/1998. (VIII. 4.) PM rendelete az értékpapírkód elemeinek tartalmi meghatározásáról szóló 37/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 247. §-a (2) bekezdésének a) pontjában ka­pott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1.§ Az értékpapírkód elemeinek tartalmi meghatározásáról szóló 37/1996. (XII. 28.) PM rendelet melléklete helyébe az e rendelet szerinti melléklet lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép ha­tályba. Járai Zsigmond s. k., pénzügyminiszter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék