Magyar Közlöny, 1998. február (107-116. szám)

1998-12-01 / 107. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK□ 1998. december 1., kedd 190/1998. (XII. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor­mánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyúj­tásról szóló Megállapodás kihirdetéséről ................................. 6814 107. szám I. kötet Ára: 105.­ Ft 191/1998. (XII. 1.) Korm. r. 54/1998. (XII. 1.) FVM 1. A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, ideiglenes menedé­ket élvező bosznia-hercegovinai állampolgárokat megillető át­meneti ellátásokról és támogatásokról....................................... A vágott házinyúl exporttámogatásáról szóló 23/1998. (IV. 17.) FM rendelet módosításáról.......................................................... Oldal 6818 6821 18 1998. (XII. 1.) HM 1. Az 1999. évi és 2000. évi első negyedévi sorállományváltás végre­hajtása rendjéről ............................................................................ 6821 1/1998. (XII. 1.) NKÖM r. A Károli Gáspár- és Nyíri Tamás-díj alapításáról szóló 10/1996. (IX. 13.) MKM rendelet módosításáról..................................... 6822 8/1998. (XII. 1.) OM r. A drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak képesítési kö­vetelményeiről ................................................................................ 6822 9/1998. (XII. 1.) OM r. Az óvodai környezeti nevelő szakirányú továbbképzési szak képe­sítési követelményeiről.................................................................. 6823 31/1998. (XII. 1.) PM—BM e. r. A helyi önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, nemzeti, etnikai kiegészítő hozzájárulások­ról, személyi jövedelemadóról és hivatásos tűzoltósági támoga­tásokról szóló 1/1997. (1.28.) PM—BM együttes rendelet vég­rehajtásáról* .................................................................................. 6825 151/1998. (XII. l.)KEh. Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről ................................... 6826 152/1998. (XII. l.)KEh. Dandártábornoki kinevezésről.......................................................... 6826 1151/1998. (XII. 1.) Korm. h. A millenniumi kormánybiztos tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint államtitkári juttatások biztosításáról .................................................................................. 6827 1152/1998. (XII. 1.) Korm. h. A Magyar Millennium megünneplésének irányelveiről .............. 6827 50/1998. (XII. 1.) ME­h. A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről 6828 51/1998. (XII. 1.) MEh. A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről 6828 A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)......................................... 6828 V.­­rsj * A rendelet mellékleteit az 1998. évi 107. számú Magyar Közlöny II/1—2. kötete tartalmazza, melyet az érintettek (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül, az előfizetők — kérésre — megkapnak (telefon: 266-9295/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék