Magyar Közlöny, 1998. december (117-122. szám)

1998-12-24 / 117. szám

MAGYAR Budapest, 1998. december 24., csütörtök 117. szám Ára: 805,- Ft (DOPIC □ ODI 1111111111,ini ÜLI al­­lm un mit inni KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA | TARTALOMJEGYZÉK 1998: LXXIX. tv. 1998: LXXX. tv. 1998: LXXXI. tv. 1998: LXXXII. tv. 1998: LXXXIII. tv. 1998: LXXXIV. tv. 1998. LXXXV. tv. 1998. LXXXVI. tv. 210/1998. (XII. 24.) Korm. r. 211/1998. (XII. 24.) Korm. r. 212/1998. (XII. 24.) Korm. r. 213/1998. (XII. 24.) Korm. r. 214/1998. (XII. 24.) Korm. r. 215/1998. (XII. 24.) Korm. r. Oldal A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módo­sításáról .................................................................................... 7798 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról............................................................. 7798 Az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény módosításáról .......................................................................... 7800 A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módo­sításáról .................................................................................... 7801 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésé­ről ........................................................................ 7801 A családok támogatásáról........................................................... 7802 A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről............................................ 7810 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggés­ben szükséges törvénymódosításokról .................................. 7813 A tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról ................. 7829 A békéltető testületi tagok díjazásáról ........................................ 7830 A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végre­hajtásáról és az ellenőrzés rendjéről........................................ 7831 A Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosításáról.................................................. 7833 A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendel­kező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról .... 7833 A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapí­tásáról szóló 204/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról 7834 A Pénzügyminisztérium közleménye az írásbeli árubejelentés cél­jára szolgáló nyomtatványokról szóló PM közlemény módosí­tásáról ............................................... 7964 Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1998. december 4-i ülésé­ről ............................................................................................. 7966 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye az 1999. február 9—19-ig terjedő időszak­­— II/1., II/2. és II/3. földalapra vonat­kozó — termőföld árveréseiről................................................­­ 7968 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye............................... 7973 Helyesbítés .................................................................................... 7974

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék