Magyar Közlöny, 1999. február (7-16. szám)

1999-02-01 / 7. szám

*'Miac □ 00­1 MAGYAR U11 unt ü ön mm im mml KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK 1999. február 1., hétfő 10/1999. (II. 1.) Korm. 1. Oldal A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormá­nya között a vámügyekben történő együttműködésről és köl­csönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről ... 338 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról..................................... 343 A Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hiva­taláról ............................................................................................... 344 A személyi azonosító használatával kapcsolatos kormányrendele­tek módosításáról .......................................................................... 346 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pá­lyázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 65/1998. (XII. 31.) FVM—PM—GM együttes rendelet módosításáról................. 358 Az iskolatejprogram támogatásáról ................................................ 358 A vágósertés minőségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 6/1999. (1.14.) FVM rendelet módosításáról................. 359 A természetismeret és környezetkultúra szakirányú továbbképzé­si szak képesítési követelményeiről.............................................. 359 A tanulási és pályatanácsadás szakirányú továbbképzési szak ké­pesítési követelményeiről ....................................­...................... 361 A rehabilitációs úszásoktatás szakirányú továbbképzési szak ké­pesítési követelményeiről.............................................................. 362 A hallássérült gyermekek korai fejlesztésének gyógypedagógiája szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről . . 363 A jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbkép­zési szakok képesítési követelményeiről ................................... 365 A közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről ............................................ 391 A műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről.......................................................... 430 Rendőr dandártábornok felmentéséről .......................................... 513 Határőr altábornagy felmentéséről.................................................. 513 A minisztériumokban kinevezhető helyettes államtitkárok számá­ról szóló 1138/1998. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról 514 A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium és a Tudomá­nyos Előkészítő Bizottság létrehozásáról................................... 514 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatá­lya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról.................................................... 515 Meghívott főiskolai tanár kinevezéséről ....................................... 515 Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1999. január 22-i üléséről 516 Az Országos Rádió és Televízió Testület jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba történő delegálásához szüksé­ges nyilvántartásba vételre......................................................... 517 Közlemény az országgyűlési képviselők választási elszámolásáról 519 Helyesbítés ........................................................................................... 519 7. szám Ára: 1035.- Ft 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 12/1999. (II. 1.) Korm. r. 13/1999. (II. 1.) Korm. r. 12/1999. (N­. 1.) FVM—PM—GM e. r. 13/1999. (N­. 1.) FVM r. 14/1999. (N­. 1.) FVM r. 2/1999. (N­. 1.) OM r. 3/1999. (N­. 1.) OM r. 4/1999. (N­. 1.) OM r. 5/1999. (N­. 1.) OM r. 6/1999. (N­. 1.) OM r. 7/1999. (N­. 1.) OM r. 8/1999. (N­. 1.) OM r. 21/1999. (N­. 1.) KE­h. 22/1999. (II. l.)KEh. 1011/1999. (II. 1.) Korm. h. 1012/1999. (II. 1.) Korm. h. 1013/1999. (II. 1.) Korm. h. 7/1999.(11.1.) ME h.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék