Magyar Közlöny, 1999. március (17-27. szám)

1999-03-03 / 17. szám

Budapest, 1999. március 3., szerda 17. szám Ára: 450,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 40/1999. (III. 3.) Korm. r. A vidékfejlesztési (területfejlesztési) célelőirányzat 1999. évi fel­használásának részletes szabályairól......................................... 1138 41/1999. (III. 3.) Korm. r. Az 1999. évi vidékfejlesztési célelőirányzat és a területi kiegyenlí­tést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztá­sáról ............................................................................................ 1146 42/1999. (III. 3.) Korm. r. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások fel­használásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról.................................................. 1148 43/1999. (III. 3.) Korm. r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból törté­nő finanszírozásának részletes szabályairól............................. 1153­4/1999. (III. 3.) BM r. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső el­lenőrzési rendjéről szóló 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról............................................................................. 1194­5/1999. (III. 3.) GM r. A polgári kézilőfegyverek, gáz-, riasztó- és légfegyverek, lövőké­szülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet módosításáról ................................. 1196­­/1999. (III. 3.) KüM r. A tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól .................................................................. 1198 2/1999. (III. 3.) AB v. Az Alkotmánybíróság végzése...................................................... 1199 39/1999. (III. 3.) KE h. Rektori megbízás megszűnéséről .................................................. 1201 40/1999. (III. 3.) KE­K. Egyetemi tanári kinevezésekről...................................................... 1201 1026/1999. (III. 3.) Korm. h. Az Európai Unió PHARE programja és az OECD országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról ... 1201 1027/1999. (III. 3.) Korm. h. A horvátországi magyar települések újjáépítésének támogatásáról 1203 10/1999. (III. 3.) ME­K. A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról......... 1205 A Miniszterelnöki Hivatal közleménye a Kormány 1999.1. félévi jogalkotási tervéről.................................................................... 1205

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék