Magyar Közlöny, 1999. május (38-47. szám)

1999-05-03 / 38. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1999. május 3., hétfő 38. szám Ára: 90,- Ft | TARTALOMJEGYZÉK |­ 23/1999. (V. 3.) GM 1. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságba történő kőolaj, földgáz és származékaik kivitele, valamint a Magyar Köztársaság terüle­tén történő átszállítása átmeneti tiltásáról ............................... 2673 24/1999. (V. 3.) GM r. A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoz­tatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet és a keres­kedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásá­ról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról ...................................... 2674 21/1999. (V. 3.) OM r. A fizika szakirányú tanári továbbképzési szakok képesítési köve­telményeiről ..................................................................................... 2675 Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a szakképzési hozzájáru­lási kötelezettség elszámolására való bejelentkezésről ........... 2679 A Magyar Igazság és Élet Pártja 1998. évi pénzügyi beszámolója 2681 A Nemzeti Egység Párt 1998. évi pénzügyi beszámolója............ 2682 Helyesbítés ............................................................................................ 2683 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A gazdasági miniszter 23/1999. (V. 3.) GM rendelete a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságba történő kőolaj, földgáz és származékaik kivitele, valamint a Magyar Köztársaság területén történő átszállítása átmeneti tiltásáról Az Európai Unió Tanácsa 1999. április 26-i, a kőolaj és kőolajtermékek Jugoszláv Szövetségi Köztársaságba irá­nyuló szállításának tilalmáról szóló Közös Álláspontjához történő magyar csatlakozásról szóló kormánydöntésre te­­­­kintettel a gazdasági miniszter — a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben — az áruk, szolgáltatás­­­sok és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a vámjog­ról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A J­ugoszláv Szövetségi Köztársaságba a mellékletben meghatározott termékek kivitele, valamint a Magyar Köz­társaság területén történő átszállítása átmeneti időre tilos. (2) A tilalom nem vonatkozik — a csővezetéken szállított földgázra, ha annak szállí­tása a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területén történő átszállítással harmadik országba irányul, valamint — a diplomáciai, békefenntartó és humanitárius célú kivitelre, ha azt engedélyezték. 2. § A mellékletben meghatározott termékek diplomáciai, békefenntartó és humanitárius célú kiviteléhez — a Kül­ügyminisztérium egyetértésével — a Gazdasági Minisztér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék