Magyar Közlöny, 1999. június (48-58. szám)

1999-06-03 / 48. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK□ 1999. június 3., csütörtök 16/1999. (VI. 3.) KHVM r. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékleteinek kihirdetéséről .... 3002 8/1999. (VI. 3.) NKÖM r. A Klebelsberg Kuno ösztöndíj alapításáról és odaítéléséről .... 3002 13/1999. (VI. 3.) PM r. Az országkockázat kezeléséről szóló 25/1998. (X. 9.) PM rendelet módosításáról............................................................................. 3003 42/1999. (VI. 3.) OGY­I. Mentelmi jog fenntartásáról.......................................................... 3005 3005 45/1999. (VI. 3.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről .......... 3005 46/1999. (VI. 3.) OGY h. Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonsá­gáról szóló Egyezményhez való csatlakozás tárgyában .......... 3006 Ára: 135.­ Ft 47/1999. (VI. 3.) OGY h. „Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról.............. 3006 48/1999. (VI. 3.) OGY­K. Az Európai Szociális Karta megerősítéséről ............................... 3006 49/1999. (VI. 3.) OGY h. Az Európa Tanács „Korrupció Elleni Államok Csoportjához” (GRECO) való csatlakozásról ................................................ 3007 50/1999. (VI. 3.) OGY h. Bakonypéterd és Lázi községek Veszprém megyéből Győr- Moson-Sopron megyéhez csatolásáról..................................... 3007 51/1999. (VI. 3.) OGY h. Tiszaug község Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Bács-Kiskun megyéhez csatolásáról ............................................................. 3007 52/1999. (VI. 3.) OGY h. A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Orszá­gos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról...................................................... 3007 53/1999. (VI. 3.) OGY­K. A Gazdasági Versenyhivatal 1997. évi, valamint 1998. évi tevé­kenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadásáról 3008 13/1999. (VI. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................ 3008 14/1999. (VI. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3011 15/1999. (VI. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................ 3017 19/1999. (VI. 3.) ME­K. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsa tagjának ki­nevezéséről ................................................................................ 3019 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata 3019 48. szám 43/1999. (VI. 3.) OGY h. 44/1999. (VI. 3.) OGY h. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról............................................................ A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kor­mánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az ál­lamhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről Oldal 3005

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék