Magyar közlöny, 2000. április (30-39. szám)

2000-04-06 / 30. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2000. április 6., csütörtök 30. szám Ára: 495.- Ft Oldal TARTALOMJEGYZÉK 15/2000. (IV. 6.) FVM 1. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet módosításáról.............................................................. 1509 16/2000. (IV. 6.) FVM—EüM—GM e. r. Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes rendelet módo­sításáról....................................................................................... 1510 6/2000. (IV. 6.) OM 1. A kertészeti és élelmiszergazdasági szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről .................... 1512 43/2000. (IV. 6.) KE­K. Rektori megbízatás alóli felmentésről ......................................... 1513 1026/2000. (IV. 6.) Korm. h. A Budapest V., Erzsébet téri beruházás befejezéséről................ 1514 16/2000. (IV. 6.) ME h. A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének megbízásáról, vala­mint a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalban a hivatalve­zetői megbízás visszavonásáról ................................................ 1514 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról (egységes szerkezetben)............................. 1515 A Gazdasági Minisztérium pályázati felhívása a 2000. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére.......................................................... 1570 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhaszná­lásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról .................. 1571 Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósá­gának közleménye ...................................................................... 1571 A Magyar Szocialista Munkáspárt 1999. évi pénzügyi zárómérlege 1572 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye .............. 1572 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 15/2000. (IV. 6.) FVM rendelete a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet módosításáról pett felhatalmazás alapján a 106/1997. (XII. 19.) FM ren­deletét (a továbbiakban: R.) — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következők szerint módosítom: 1.§ Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „17. § (1) Ez a fejezet­ szabályozza a belföldön előállított, nem palackozott asztali, táj- és üdítő jellegű borok kis- és nagykereskedelmi, valamint vendéglátóipari tevékenysé­get folytató gazdálkodó szervezetek részére történő kisze­relését és forgalmazását (a továbbiakban: nem palackozott kiszerelés). E fejezet rendelkezései nem terjednek ki a saját előállítású bor közvetlen fogyasztási célú értékesítésére. (2) Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor nem palackozott formában csak vendéglátóipari üzlet szá­mára értékesíthető.” 2. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény 83. §-ának (1) bekezdésében ka- Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Next