Magyar közlöny, 2000. június (53-61. szám)

2000-06-02 / 53. szám

A MAGYAR KÖZ­T­A­H­SZA­G HIVATALOS LAPJA * • Budapest, 2000. június 2., péntek 53. szám Ára: 495,- Ft I tartalom;JegyzetT I oldal 2000: XLII. tv. A víziközlekedésről .............................................................................. 3110 2000: XLIII. tv. A hulladékgazdálkodásról.................................................................. 3126 2000. XLIV. tv. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az ön­kormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról.......................................................... 3145 77/2000. (VI. 2.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak­írország Egyesült Királyság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról szóló, Londonban, 1996. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről..................................... 3148 / 78/2000. (VI. 2.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről ............................................................. 3150 27/2000. (VI. 2.) FVM 1. A fiatal agrárvállalkozók 2000. évi kiegészítő költségvetési támo­gatásáról ............................................................................................ 3156 10/2000. (VI. 2.) A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szük­ KöM—EüM—FVM—KHVM e. r.­séges határértékekről...................................................................... 3156 74/2000. (VI. 2.) KE h. Közigazgatási államtitkár felmentéséről........................................... 3168 75/2000. (VI. 2.) KE h. Közigazgatási államtitkár kinevezéséről........................................... 3168 76/2000. (VI. 2.) KE h. Legfőbb ügyész helyettes felmentéséről........................................... 3168 77/2000. (VI. 2.) KE h. Legfőbb ügyész helyettes kinevezéséről........................................... 3168 78/2000. (VI. 2.) KE h. Legfőbb ügyész helyettes kinevezéséről........................................... 3168 79/2000. (VI. 2.) KE h. Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről ................. 3169 80/2000. (VI. 2.) KE h. Városi cím adományozásáról.............................................................. 3169 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2000. július 10—22-ig terjedő időszak — I., II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről ................................................................... 3170 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye.................................. 3177 Az Országos Borminősítő Intézet közleménye .............................. 3178­­ #

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék