Magyar közlöny, 2000. június (62-70. szám)

2000-06-21 / 62. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2000. június 21., szerda 62. szám Ára: 110,- Ft TARTALOMJEGYZÉK?! Oldal 18/2000. (VI. 21.) BM r. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény végrehajtásáról kiadott 66/1997. (XII. 10.) BM rendelet módo­sításáról ....................................................................................... 3774 20/2000. (VI. 21.) GM r. 21/2000. (VI. 21.) GM r. A földgáz díjának megállapításáról szóló 11/1999. (III. 19.) GM rendelet módosításáról.............................................................. 3774 A közcélú villamosművek villamos energia vásárlási árának meg­állapításáról szóló 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosí­tásáról ....................................................................................... 3777 A közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített gőz és melegített víz árának megállapításáról szóló 34/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról.................... 3779 Az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról................................................. 3781 A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól .... 3781 A fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról ................................ 3783 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok tagjainak megválasztásáról......................... 3784 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról............................................................ 3784 Népi kezdeményezésről ................................................................ 3784 A Fővárosi Bíróság tl.Pk.60219/95/12. számú végzése a Grassal­kovich Kastély Közalapítvány megszüntetéséről .................... 3784 A Zöld Alternatíva 1999. évi pénzügyi zárómérlege.................... 3785 Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósá­gának közleménye...................................................................... 3786 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye .............. 3786 Tárgymutató a 2000. május hónapban megjelent jogszabályokról, határozatokról és közleményekről 22/2000. (VI. 21.) GM r. 60/2000. (VI. 21.) OGY h. 61/2000. (VI. 21.) OGY h. 62/2000. (VI. 21.) OGY h. 63/2000. (VI. 21.) OGY h. 64/2000. (VI. 21.) OGY h. 65/2000. (VI. 21.) OGY­K.

Next