Magyar közlöny, 2000. július-augusztus (71-90. szám)

2000-07-06 / 71. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2000. július 6., csütörtök 71. szám Ára: 495,- Ft Oldalt------------------------------­I TARTALOMJEGYZTEK--------1­­116/2000. (VII. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormá­nya között a vámügyekben történő együttműködésről és köl­ ,­csönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről 4518 117/2000. (VII. 6.) Korm. r. A New Yorkban, 1961. március 30-án kelt és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1965. évi 4. törvényerejű rendeletével kihir­detett „Egységes Kábítószer Egyezmény" végrehajtásával kap­csolatos feladatok ellátásáról szóló 8/1968. (II. 9.) Korm. ren­delet módosításáról................................................................... 4523 34/2000. (VII. 6.) FVM 1. A vidékfejlesztési célelőirányzat 2000. évi felhasználásának rész­letes szabályairól....................................................................... 4524 35/2000. (VII. 6.) FVM r. A takarmánygabona szükséglet megvásárlásának támogatásáról 4530 15/2000. (VII. 6.) OM r. A társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács, valamint az Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 4535 6/2000. (VII. 6.) SZCSM 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.............................................. 4537 24/2000. (VII. 6.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................. 4547 25/2000. (VII. 6.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................ 4555 26/2000. (VII. 6.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ...............................­............... 4558 27/2000. (VII. 6.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................. 4562 1055/2000. (VII. 6.) Korm. h. Az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó állami kezesség­vállalásról .................................................................................. 4566 1056/2000. (VII. 6.) Korm. h. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról, gazdahitel és minőségi termelést elősegítő programjáról szóló 1020/2000. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról............ 4567 1057/2000. (VII. 6.) Korm. h. A Magyar Katolikus Egyház számára 2000. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról..................................................................... 4567 21/2000. (VII. 6.) ME­K. Főiskolai főigazgatói megbízások megerősítéséről...................... 4571 22/2000. (VII. 6.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről ................................................... 4571 23/2000. (VII. 6.) ME h. Főiskolai tanár kinevezéséről......................................................... 4571 24/2000. (VII. 6.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről ................................................... 4571 25/2000. (VII. 6.) ME h. Meghívott főiskolai tanárok határozott időtartamú kinevezéséről 4573 6/2000. (MK 71.) MNB hird. A 2000 forintos címletű emlékbankjegyek kibocsátásáról.......... 4573 A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénzne­mek USA dollárra átszámított árfolyamairól ......................... 4575 A Fidesz—Magyar Polgári Párt által a 2000. évi székesfehérvári időközi országgyűlési képviselő-választásra fordított pénzesz­közök forrásai és felhasználása ................................................ 4577 Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye ................. 4578 Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye ................. 4578 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi H Hivatalának hirdetménye ............. 4578 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi H Hivatalának hirdetményei............. 4580 Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósá­gának közleménye..................................................................... 4587 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei ..................... 4587

Next