Magyar közlöny, 2000. november (108-117. szám)

2000-11-03 / 108. szám

A MAGYAR KÖTÍR­aMg HIVATALOS LAPJA v lap TARTALOMJEGYZEKÜ­L14-Budapest, 2000. november 3., péntek 2000. CIX. tv. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartner­ség” program keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról......................... 6750 2000: CX. tv. A joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehaj­tására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról ............ 6750 2000: CXI. tv. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról...................................................... 6755 2000. CXII. tv. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfo­gadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megálla­pításáról ............................................................................................ 6756 31/2000. (XI. 3.) EüM r. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységről szóló 60/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról............ 6773 Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2000. október 11-i üléséről.............................................................................................. 6774 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2000. december 11-­23-ig terjedő időszak — II/2. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről ................................................................... 6775 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye................................. 6777 Helyesbítés ............................................................................................ 6777 108. szám Ára: 385,­ Ft Oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék