Magyar közlöny, 2000. december (118-128. szám)

2000-12-01 / 118. szám

a magyar Köztársaág hivatalos lapja Budapest, 2000. december 1., péntek 118. szám Ára: 110,- Ft I­TÁTFIAI oldal 202/2000. (XII. 1.) Korm. r. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és ezeknek a társadalombiztosítási támogatás alapjául elfoga­dott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásáról szóló 2/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról............................. 7341 19/2000. (XII. 1.) KöViM—BM e. r. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM—BM együttes rendelet módosításáról 7342 2/2000. (XII. 1.) MeHVM r. A hírközlési és informatikai célelőirányzat felhasználásának és ke­zelésének szabályairól................................................................ 7343 17/2000. (XII. 1.) NKÖM r. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról........................................................................... 7346 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei ..................... 7347 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 202/2000. (XII. 1.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és ezeknek a társadalombiztosítási támogatás alapjául elfogadott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásáról szóló 2/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének 1 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat ren­deli el: 1.§ A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógy­szerekről és ezeknek a társadalombiztosítási támogatás alapjául elfogadott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásáról szóló 2/1995. (II. 8.) NM rendelet (a továb­biakban: 1.) 4. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Next