Magyar közlöny, 2000. december (129-136. szám)

2000-12-23 / 129. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS lAP­JA Budapest, 2000. december 23., szombat 129. szám­­ra: 1320,- Ft I TARTALOMJEGYZÉK* 2000: CXXXVI. tv. 2000: CXXXVII. tv. 2000: CXXXVIII. tv. 2000: CXXXIX. tv. 2000: CXL. tv. 2000: CXM. tv. 2000: CXLII. tv. 2000: CXLill. tv. 2000: CXLIV. tv. 228/2000. (XII. 23.) Korm. r. 229/2000. (XII. 23.) Korm. r. 230/2000. (XII. 23.) Korm. r. 231/2000. (XII. 23.) Korm. r. . 232/2000. (XII. 23.) Korm. r. 233/2000. (XII. 23.) Korm. r. 234/2000. (XII. 23.) Korm. r. 235/2000. (XII. 23.) Kofm. r. 236/2000. (XII. 23.) Korm. r. 237/2000. (XII. 23.) Korm. r. 238/2000. (XII. 23.) Korm. r. 239/2000. (XII. 23.) Korm. r. 240/2000. (XII. 23.) Korm. r. 241/2000. (XII. 23.) Korm. r. 242/2000. (XII. 23.) Korm. r. 51/2000. (XII. 23.) GM r. 1110/2000. (XII. 23.) Korm. h. 1111/2000. (XII. 23.) Korm. h. "I \ y Oldal J ''^vyyr^^ ^ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lil­. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról........................................................................... 8606 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról.................. 8645 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról ....................................................... 8652 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálat­ról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról...................................... 8660 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról............................................................. 8661 Az új szövetkezetekről.......................................................................................... 8671 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról...................................................................................................... 8685 A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról .......................................... 8685 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről ..................................................... 8686 Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról­­­­ 8688 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végre-­­­hajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról................ 8740 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról ..................................................................................................... 1747 A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének kialakításáról, vala­mint a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága létrehozásáról és feladatairól szóló 129/1999. (Vili. 24.) Korm. rendelet módosításáról .....................................­............................................................. 8751 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről........................... 8751 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról..................................................................... 8754 Az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 119/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet kiegészítéséről ......................................................... 8758 A 127/1997. (VII. 24.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben kihirdetett, a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma és az Osztrák Köztársaság Szövetségi Pénzügyminisztériuma között az 1995. november 24-én, illetve az 1997. július 2-án aláírt jegyzőkönyvekkel módosított, a Magyar Népköz­­társaság Pénzügyminisztériuma és az Osztrák Köztársaság Szövetségi Pénz­ügyminisztériuma között 1961. január 17-én aláírt, a határon átmenő közúti áruforgalommal kapcsolatos illetékeljárásról szóló Megállapodás módosítá­sáról ....................................................................................................................... 8761 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról ................................................................................................... 8761 A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról ......................................................... 8764 A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabá­lyokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosításáról ...................................................................................... 8764 A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről . . . 8768 A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és víz­gyűjtőterületük kijelöléséről ............................................................................. 8771 A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerző­désről ................................................................................... 8775 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól................................................................................ 8783 A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet és a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősí­téséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról.................... 8785 A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosítá­sáról ....................................................................................................................... 8786 A 2001. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről................ 8786 Pályázati felhívás civil szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásához . . 8790

Next