Magyar közlöny, 2001. január (1-11. szám)

2001-01-05 / 1. szám

A MAGYAR K­Ö H­I­V­A­T­A­L­O­S LAPJA Budapest, 2001. január 5., péntek 1. szám I. kötet Ára: 308,- Ft tartalomjegyzék -2001:1. tv. év VfzNA-gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény * módosításáról.................................................................................. 2 1/2001. (I. 5.) GM r. A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabá­lyozásáról ................................................................................... 6 1/2001. (I. 5.) HM r. A hivatásos és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazot­tak egyes költségtérítéseiről...................................................... 16­1/2001. (1. 5.) PM—BM e. r. A helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő álla­mi támogatásáról, hivatásos tűzoltósági támogatásról, személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek arány­talanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról, továb­bá a helyi önkormányzati céltartalékról szóló 1/1999. (I. 29.) PM—BM együttes rendelet végrehajtásáról*.......................... 30 1001/2001. (I. 5.) Korm. h. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmen­­­téséről......................................................................................... 30 1002/2001. (I. 5.) Korm. h. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kineve­zéséről ......................................................................................... 31­1/2001. (I.5.) ME­K. Főigazgató kinevezéséről .............................................................. 31 Helyesbítés .....................................................................................­ 31 Oldal * _■ ,, . . .) * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2001. évi 1. számának II/1—2. kötete tartalmazza, melyet az érintettek (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, az előfizetőknek — a megjelenéstől számított 1 hónapon belüli kérés esetén — a Szerkesztőség megküld (telefon: 266—9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62., Pf. 357).

Next