Magyar közlöny, 2001. február (12-22. szám)

2001-02-01 / 12. szám

A MAGYAR KÖZ­T­ÁR­SASÁG HI­VA­T­ALOS LAPJA IS J V I ____________________________________ Budapest, 2001. február 1., csütörtök 12. szám Ára: 392,- Ft­­ TARTALOM.J­EGYKÉK. ^CyV."rf 01111,1­13/2001. (II. 1.) Kormn. 1. A gazdasági kamarai törvény végrehajtását felügyelő kormány­megbízott feladat- és hatáskörének kibővítéséről ................. 658 14/2001. (II. 1.) Kornt. r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból törté­nő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm­. rendelet módosításáról................................... 658 9/2001. (II. 1.) FVMr. A takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendő díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról...................... 659 3/2001. (II. 1.) GM r. A gazdasági miniszter felügyelete alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek és a biztonsági ellenőrzés szintjé­nek megállapításáról.................................................................. 666 1/2001.(11. 1.)KüM—PMe.r. A Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 7/2000. (XII. 18.) KüM—PM együttes rendelet módosításáról............................. 668 2/2001. (II. 1.) KüM—PM e. r. A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvez­ményes vámkontingensekről szóló 10/2000. (XII. 18.) KüM—PM együttes rendelet módosításáról............................. 670 4/2001. (II. 1.) MeHVM 1. A rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet módosításáról........................ 672 Európa Tanács Miniszteri Bizottság (98)7. számú határozata Felhatalmazás a korrupcióellenes államok csoportja — GRECO felállításáról szóló Részleges Kibővített megállapo- 674 dásra ...................................................................................... Európa Tanács Miniszteri Bizottság (99)5. számú határozata Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) felállítá­sáról ........................................................................................... 674 • Európa Tanács Miniszteri Bizottság (97)24. számú határozata a korrupció elleni küzdelem 20 irányelvéről............................. 679 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ................ 680 Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2001. január 24-i üléséről...................................................................................... 691 A BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye.................................................................... 691 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleménye..................... 691

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék