Magyar közlöny, 2001. március-április (23-39. szám)

2001-03-01 / 23. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIV­A­TALOS LAPJA Budapest, 2001. március 1., csütörtök 23. szám Ára: 392,- Ft | TARTALOMJEGYZÉse':r­^..T^'|LV '' oldal 2001: II. tv. A tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről ................................................................ 1377 2001: III. tv. A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházá­sok ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről ...................... 1387 2001: IV. tv. A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beru­házások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről .... 1391 2001: V. tv. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról........... 1395 10/2001. (III. 1.) PM r. A vám- és pénzügyőrség rendelkezése alatt álló lakásokkal, helyi­ségekkel való gazdálkodásról............................................................ 1395 11/2001. (III. 1.) PM r. A vám- és pénzügyőrség dolgozóinak lakáscélú munkáltatói, vala­mint a lakhatási támogatásáról........................................................ 1404 12/2001. (III. 1.) PM 1. A 2001. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről a vám- és pénzügyőrségnél ................................................................................. 1412 20/2001. (III. 1.) KE h. Tábornoki kinevezésről........................................................................ 1413 21/2001. (III. 1.) KE h. A Magyar Nemzeti Bank jegybanktanácsa tagjának kinevezéséről 1413 Helyesbítés ............................................................................................... 1413 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2001. évi II. törvény a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről* 1. § Az Országgyűlés a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezményhez * A törvényt az Országgyűlés a 2001. február 13-i ülésnapján fogadta el. való csatlakozásról az okirat letétbe helyezése 2000. január 27. napján megtörtént, ennek alapján az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2000. február 26. napján lépett hatályba.) 2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: „A tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény Az Egyezményben részes Felek tudomásul véve a tengeren szükséghelyzetben lévő sze­mélyek részére nyújtandó segítségnek, valamint a minden part menti állam által a parti figyelési, felkutatási és men­tési szolgálatokra vonatkozó megfelelő és hatékony intéz­kedések foganatosításának több egyezményben rögzített nagyfokú fontosságát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék