Magyar közlöny, 2001. április (40-49. szám)

2001-04-05 / 40. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HVATALOS LAPJA Budapest, 2001. április 5., csütörtök 40. szám Ára: 728,- Ft I TARTALOMJ­EG­Y&KjK . 9/2001. (IV. 5.) GM r. 3/2001. (IV. 5.) ISM r. 7/2001. (IV. 5.) KÜM r. 38/2001. (IV. 5.) KEh. 39/2001. (IV. 5.) KE h. 1031/2001. (IV. 5.) Korm. h. 10/2001. (IV. 5.) ME h. Oldal A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelmé­nyeiről és megfelelőség tanúsításáról....................................... 2564 Az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről................................................................................. 2607 A Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól............................................ 2610 A Magyar Köztársaság ügyészi szervezetéről szóló 143/1997. (IX. 30.) KE határozat módosításáról .................................. 2613 Egyetemi tanári tisztség alóli felmentésekről ............................. 2613 A 2001. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezé­séről szóló 1111/2000. (XII. 23.) Korm. határozat módosítá­sáról ............................................................................................. 2614 Főiskolai tanárok felmentéséről .................................................. 2618 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról (egységes szerkezetben)............................................................ 2618 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye.................................................... 2630 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleménye....................... 2630

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék