Magyar közlöny, 2001. május-június (50-66. szám)

2001-05-02 / 50. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2001. május 2., szerda 50. szám Ára: 140,- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal Egyes munkaköri megnevezésekről.............................................. 3331 Az Innoforum 2001 IX. Hazai Szellemi Termék Börzén bemuta­tásra kerülő találmányok, védjegyek, ipari és használati minták kiállítási kedvezményéről........................................................... 3334 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Mo­­son-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetmé­nyei ............................................................................................. 3334 11/2001. (V. 2.) Köm r. 2/2001. (MK 50.) MSZH közi. II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A környezetvédelmi miniszter 11/2001. (V. 2.) KÖM rendelete A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1.§ A rendelet hatálya kiterjed: a) a Környezetvédelmi Minisztériumban, b) a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségen [a továbbiakban az a) és b) együtt: Minisztérium], c) a környezetvédelmi felügyelőségeken és nemzeti park igazgatóságokon (a továbbiakban: területi szervek) foglalkoztatott köztisztviselőkre. (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója — amennyiben a köztisztviselő iskolai végzettsége, tevékenységének és szerv egyes munkaköri megnevezésekről

Next