Magyar közlöny, 2001. szeptember-október (96-112. szám)

2001-09-01 / 96. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2001. szeptember 1., szombat 96. szám Ára: 644,- Ft | TARTALOMJEGYZÉK: ^j^VTÁRA Oldal 150/2001. (IX. 1.) Korai. r. 151/2001. (IX. 1.) Korai. r. 22/2001. (IX. 1.) HM r. 11/2001. (IX. 1.) IM r. 19/2001. (IX. 1.) KÖM r. 28/2001. (IX. 1.) KöViM r. 29/2001. (IX. 1.) KöViM r. 13/2001. (IX. 1.) KüM—PM e. r. 16/2001. (IX. 1.) MeHVM r. 104/2001. (IX. 1.) KE h. 105/2001. (IX. 1.) KE h. 106/2001. (IX. 1.) KE h. 107/2001. (IX. 1.) KE h. 108/2001. (IX. 1.) KE h. 109/2001. (IX. 1.) KE h. 110/2001. (IX. 1.) KE h. 111/2001. (IX. 1.) KE h. 1101/2001. (IX. 1.)Korm. h. 21/2001. (IX. 1.) ME h. 22/2001. (IX. 1.) ME h. A zálogjogra vonatkozó törvényi szabályozás módosításával kap­csolatos további intézkedésekről.................................................. 6726 A Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsola­tos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes sza­bályairól ........................................................................................ 6726 A Magyar Köztársaság fegyveres erői szolgálati szabályzatának módosításáról.................................................................................... 6730 A zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról 6748 A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításá­hoz szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosításáról ...................................... 6752 A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárási díjakról szóló 34/1999. (X. 29.) KHVM rendelet módosításáról ................... 6753 A hajózási hatósági eljárások díjairól .............................................. 6753 A Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról szóló 8/2000. (XII. 18.) KüM—PM együttes rendelet módosításáról........... 6767 Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről ............. 6771 Bardócz Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről............................................................................ 6779 Katona Tamás rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről............................................................................ 6779 Simics Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről............................................................................ 6780 Major László főkonzul felmentéséről.............................................. 6780 Szőnyi Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezé­séről és megbízásáról ..................................................................... 6780 Keskeny Ernő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízá­sáról ..................................................................................................... 6780 Jaczkovits Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízásáról ............................................................................................ 6781 Dr. Gulyás András főkonzuli kinevezéséről és megbízásáról ... 6781 A Formula—1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2001. év utáni megrendezésével kapcsolatos további kormányzati szerepválla­lásról, és a 2002—2006. közötti időszakra vonatkozó, a Formula One Management és a Hungaroring Sport Rt. között létrejött szerződés jóváhagyásáról............................................................... 6781 Főiskolai tanár felmentéséről ........................................................... 6782 Főiskolai tanár kinevezéséről............................................................. 6782

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék