Magyar közlöny, 2001. október (113-122. szám)

2001-10-17 / 113. szám

A MAGYAR KOZTAK ST­ALA­G H­I V A T­A L O S LAPJA Budapest, 2001. október 17., szerda 113. szám Ara: 728.- Ft I TARTALOMJEGYZÉK 188/2001. (X. n6­ Korm­. A­ 189/2001. (X. 17.) Korm. r 34/2001. (X. 17.) EüM r. 35/2001. (X. 17.) EüM r. 36/2001. (X. 17.) EüM r. 76/2001. (X. 17.) FVM r. 77/2001. (X. 17.) FVM r. 15/2001. (X. 17.) NKÖM r. 38/2001. (X. 17.) OM r. 36/2001. (X. 17.) PM r. 138/2001. (X. 17.) KE h. 139/2001. (X. 17.) KE h. ^ nyugellátások és a baleseti járadék 2001. november havi kiegé­szítő emeléséről................................................................................ A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. november havi kiegészítő emeléséről ..................................................................... Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásá­nak egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet mó­dosításáról ........................................................................................ A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhe­tő gyógyszerekről szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módo­sításáról ............................................................................................... A központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól ... A növényfajták állami elismerésének, valamint a vetőmag és sza­porítóanyag minősítésének és vizsgálatának díjtételeiről szóló 5/1998. (II. 11.) FM rendelet módosításáról............................. A tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról......................... Egyes miniszteri rendeletek és utasítás hatályon kívül helyezéséről Az energiagazdálkodási szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről.............................................................................. Egyes miniszteri rendeletek és államtitkári rendelkezések hatá­lyon kívül helyezéséről ................................................................... Közigazgatási államtitkári megbízatás megszűnésének megállapí­tásáról ........................................................................ . .................... Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről.................................... Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásá­ról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egy­ház részére történő technikai szám kiadásáról ......................... Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2001. szeptember 10., szeptember 14. szeptember 24. és október 5-i üléséről .. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Mo­­son-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetmé­nyei ..................................................................................................... A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ............... A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ............... A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdet­ményei ................................................................................................. A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hiva­tal közleménye.................................................................................. Oldal 7674 7675 7676 7686 7698 7700 7709 7715 7715 7716 7722 7722 7723 7723 7724 7725 7730 7734 7744

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék