Magyar közlöny, 2001. november (123-135. szám)

2001-11-07 / 123. szám

A MAGYAR K­Ö­Z­VÁS­A­S­Á­G A T­A L O S LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2001. november 7., \. Wnwt 90/2001. (XI. 7.) FVM r. —---------A­ ratóvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szerda szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról......................... 8490 91/2001. (XI. 7.) FVM 1. Az intervenciós üszőnevelő telepek kialakításának támogatásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztéséről, valamint az 1999. évi költ­ségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 25/2000. (V. 26.) FVM rendelet módosításáról ...................................................... 8492 92/2001. (XI. 7.) FVM 1. A 2001. évi termésű búza, kukorica állat- és növény-egészségügyi vizsgálati díj visszatérítési mértékének növeléséről és a minő­ségvizsgálati díjak visszatérítéséről.............................................. 8493 40/2001. (XI. 7.) PM 1. Az illeték megállapításának mellőzéséről........................................ 8494 70/2001. (XI. 7.) OGY­K. Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltó­ságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekin­tettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klóno­zásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt 1­g­yn Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősít 9­­idlü­léséről................................................................................................ 8494 71/2001. (XI. 7.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kataszt­rófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről................................ 8495 72/2001. (XI. 7.) OGY h. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről . 8495 73/2001. (XI. 7.) OGY h. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzés tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1.—december 31. közötti időszakban végzett tevékeny­ségéről szóló beszámoló elfogadásáról....................................... 8495 74/2001. (XI. 7.) OGY­K. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1.—december 31. közötti időszakban végzett tevékeny­ségéről szóló beszámoló elfogadásáról....................................... 8495 75/2001. (XI. 7.) OGY­K. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000. január 1.—december 31. közötti időszakban végzett tevékeny­ség. 224 — Ft­ségéről szóló beszámoló elfogadásáról.......................... 8496 76/2001. (XI. 7.) OGY­K. Dr. Faragó Péter mentelmi ügyében................................................. 8496 77/2001. (XI. 7.) OGY h. Dr. Rapcsák András mentelmi ügyében........................................... 8496 78/2001. (XI. 7.) OGY h. Dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében................................................. 8496 150/2001. (XI. 7.) KE­K. Egyetemi tanári tisztség alóli felmentésekről ................................. 8497 Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálói feladatainak ellátására............................. 8498 Az Országos Bűnmegelőzési Tanács pályázati felhívása ............. 8499 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei .... 8499 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ... 8504 Helyesbítés ............................................................................................ 8506

Next