Magyar közlöny, 2001. december (136-148. szám)

2001-12-04 / 136. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2001. december 4., kedd 136. szám Ára: 392.- Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2001. LXXXI. tv. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihir­detéséről ..................................................................................... 9546 2001. LXXXII. tv. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról................... 9559 A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozá­sáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről .................................. 9561 A gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről .... 9567 157/2001. (XII. 4.) KE h. Tábornoki kinevezésről.................................................................. 9570 158/2001. (XII. 4.) KE h. Nyugállományú vezérőrnagyi kinevezésről ................................. 9570 32/2001. (XII. 4.) ME­K. A Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa tagjainak felkéréséről............................................................... 9570 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hiva­tal közleménye........................................................................... 9570 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye .............. 9571 Helyesbítés ..................................................................................... 9581 2001. LXXXIII. tv. 30/2001. (XII. 4.) GM r.

Next