Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2001. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-03 / 1. szám

Budapest, 2001. január 3. Megjelenik minden szerdán. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE A rm (QODIOIDODI ! Miminf i fi [ffl MIDIM FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt előfizetőink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett 2001. évi előfizetési árainkra IV. évfolyam, 2001/1. szám Ára: 196 Ft TART I. FŰRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok A Magyar Köztársaság belügyminisztere pályázatot hirdet a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatói beosztásának betöltésére . Az országos tisztifőorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézet tisztifőgyógyszerészi állás betöltésére ... 3 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet jegyzői állás betöltésére .................................. 3 Nyírlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot hirdet jegyzői állás betöltésére............................. 3 Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivata­lának vezetője pályázatot hirdet személyzeti, munkaügyi feladatok ellátására és ügyfélszolgálati iroda működtetésére 4 Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzatának Képvi­­selő-testülete pályázatot hirdet az Erdős Renée Ház intéz­ményvezetői állására ........................................................... 4 Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet az ecseri Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére........................... 4 Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatot hirdet informati­kai főigazgató-helyettesi munkakör betöltésére ................. 5 Közigazgatási szervezetek ........................................................ 5 A felajánlott adó felhasználásáról .............................................. II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Hivatali szabályzatok . ................................................................. 8 Pályázatok könyvvizsgálói megbízásra...................................... 30 Állami vagyon hasznosítása......................................................... 30 Kincstári vagyon értékesítése ..................................................... 31 Kincstári pályázatok eredménye ................................................ 45 Az Állami Számvevőszék vizsgálatai Összefoglaló a Szociális és Családügyi Minisztérium műkö­désének ellenőrzéséről ......................................................... 45 Hivatalos közlemények ............................................................... 46 ALOM Hivatali bélyegzők érvénytelenítése............................................ 47 IV. FŐRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Pályázatok támogatás elnyerésére Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása az Arany János Tehetséggondozó Programban Való részvételre................. 48 Vetélkedők diákoknak ................................................................. 50 V. FŰRÉSZ: Gazdaság, társadalom Koncessziós pályázatok A közlekedési és vízügyi miniszter nyilvános pályázatot hirdet autóbusz-közlekedés üzemeltetésére .................................. 51 Tervpályázatok Tótkomlós Város Önkormányzata és az FVM tervezési ver­senypályázatot hirdet iskolák korszerűsítési vázlatterveinek beszerzésére .......................................................................... 51 Siófok Város Önkormányzatának tervpályázati felhívása bér­lakások terveinek elkészítésére ............................................ 52 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ver­senypályázatot hirdet „Monor Városi Uszoda” címmel ... 52 Ajánlattételi felhívás Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pá­lyázatot hirdet biztosításközvetítő brókercégek részére ... 52 Tájékoztatás új jogszabályi rendelkezésekről ........................... 53 Gazdasági-társadalmi híradó ....................................................... 56 VI. FŐRÉSZ: Egyéb hirdetmények Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére................................................ 58 Kereskedelmi képviseletek megszűnése ............................... 60 Közgyűlési meghívók.......................­­.............................. ... 61 Bélyegzők érvénytelenítése ..................................................... 61 Hírek, információk........................................................................ 61

Next