Magyar közlöny, 2002. február (18-28. szám)

2002-02-07 / 18. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSSÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2002. február 7., csütörtök 18. szám I. kötet Ára: 588,- Ft | TARTALOMJEGYZÉK 2/2002. (fh J.) IM r. 1/2002. (II. 7>4§Mn ft'AwvVT * 12/2002. (II. 7.) KöViM r. 2/2002. (II. 7.) SZCSM r. 1/2002. (II. 7.) OGY h. 2/2002. (II. 7.) OGY h. 3/2002. (II. 7.) OGY h. 4/2002. (II. 7.) OGY h. 5/2002. (II. 7.) OGY h. 6/2002. (II. 7.) OGY h. 7/2002. (II. 7.) OGY h. 8/2002. (II. 7.) OGY h. 9/2002. (II. 7.) OGY h. 10/2002. (II. 7.) OGY h. 11/2002. (II. 7.) OGY h. 12/2002. (II. 7.) OGY h. 13/2002. (II. 7.) OGY h. 14/2002. (II. 7.) OGY h. 8/2002. (II. 7.) ME h. , ' 1 • / Oldal A bü­ntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról 918 Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos egyes kér­dések rendezéséről ....................................................................... 935 A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelmé­nyekről. ........................................................................................ 935 Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.................................................................................. 940 Az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról . 955 A Magyar Nemzeti Bank 1998. évi tevékenységéről szóló be­számoló elfogadásáról ................................................................. 956 A Magyar Nemzeti Bank 1999. évi tevékenységéről szóló be­számoló elfogadásáról ................................................................. 956 A Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló be­számoló elfogadásáról ................................................................. 956 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulá­sáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézke­désekről ........................................................................................ 956 A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán­munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről............................................................................. 957 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kor­mánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. novem­ber 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről .................... 957 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köz­társaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadá­sáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről............................................................................. 957 A Magyar Köztársaság és a Chilei Köztársaság között 1997. március 10-én, Santiago de Chilében aláírt, a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodás­­ megerősítéséről................................................... 957 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről . . 958 A Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én, Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én, Hanoiban aláírt jegyzőkönyv megerősíté­séről 958 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről .1­958 A Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a be­ruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelmiről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről........ 958 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kor­mánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről . 959 A Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről .............................................. 959 * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2002. évi 18. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next