Magyar közlöny, 2002. március (29-42. szám)

2002-03-01 / 29. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2002. március 1., péntek 29. szám Ara: 1260,- Ft TARTALOMJEGYISÉg (('Avtv) Oldal Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltó­ságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekin­tettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről .......................... 1798 A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről.............................................. 1814 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóz­tatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabutban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp­­szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövede­lemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény mó­dosításáról ................................................................................. 1821 A tartós külszolgálatról.................................................................. 1830 A radioaktív hulladékok országhatáron át való szállításának engedélyezéséről........................................................................ 1845 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módo­sításáról ....................................................................................... 1872 A használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellen­őrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bír­ság sajátos szabályairól.............................................................. 1881 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ adatvédelmi felelősének kinevezéséről.......................................................... 1892 A Magyar Energia Hivatal elnökének és elnökhelyettesének ki­nevezéséről ................................................................................. 1892 2002. VI. tv. 2002. VII. tv. 2002. VIII. tv. 31/2002. (III. 1.) Korai. r. 32/2002. (III. 1.) Korm. r. 6/2002. (III. 1.) KÖM r. 7/2002. (III. 1.) KÖM r. 9/2002. (III. 1.) ME h. 10/2002. (III. 1.) ME h.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék