Magyar közlöny, 2002. május (56-69. szám)

2002-05-03 / 56. szám

Budapest, 2002. május 3., péntek 56. szám Ára: 1036,- Ft 1 TARTALOMj­eGYZÉK 13/2002. (V. 3.) BM r. 21/2002. (V. 3.) EüM r. 22/2002. (V. 3.) EüM r. 37/2002. (V. 3.) FVM r. 38/2002. (V. 3.) FVM r. 31/2002. (V. 3.) HM r. 32/2002. (V. 3.) HM r. 33/2002. (V. 3.) HM r. 12/2002. (V. 3.) OM r. 13/2002. (V. 3.) OM r. 14/2002. (V. 3.) OM r. 15/2002. (V. 3.) OM r. 16/2002. (V. 3.) OM r. 17/2002. (V. 3.) OM r. 18/2002. (V. 3.) OM r. 20/2002. (V. 3.) AB h. 52/2002. (V. 3.) KE h. 53/2002. (V. 3.) KE h. 54/2002. (V. 3.) KE h. 55/2002. (V. 3,) KE h. 56/2002. (V. 3.) KE h. 57/2002. (V. 3.) KE h. Oldal A rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról................. 3654 A szakmai követelmények kiadásáról szóló 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet módosításáról.................................................................. 3654 Az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmé­nyeinek kiadásáról............................................................................ 3666 Az állatgyógyászatban használt gyógyászati villamos eszközökről 3674 A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról.......................... 3676 A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról ............................................................... 3694 A fejezet ellenőrzési szervezeteinek fejezeti felügyeleti költségve­tési ellenőrzésbe való bevonásáról szóló 11/2001. (V. 23.) HM rendelet módosításáról........................................................... 3701 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról.................................................................................. 3702 A szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szakirányú tovább­képzési szak képesítési követelményeiről .................................. 3714 A takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakirányú tovább­képzési szak képesítési követelményeiről .................................. 3715 A talajtani szakirányú továbbképzési szak képesítési követelmé­nyeiről ................................................................................................ 3716 A vadgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak képesítési kö­vetelményeiről .................................................................................. 3717 A zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási szakirányú to­vábbképzési szak képesítési követelményeiről .......................... 3718 A zöldséghajtatási szakirányú továbbképzési szak képesítési köve­telményeiről..........­......................................................................... 3719 A mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakirányú továbbkép­zési szak képesítési követelményeiről.......................................... 3720 Az Alkotmánybíróság határozatai.................................................... 3721 Dr. Tóth András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbí­zás alóli felmentéséről ................................................................... 3723 Dr. Kocsis Kálmán rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízás alóli felmentéséről................................................................. 3723 Nagy József Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízás alóli felmentéséről................................................................. 3724 Nagy József Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízás alóli felmentéséről................................................................. 3724 Kraft Péter rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésé­ről és megbízásáról .......................................................................... 3724 Kraft Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 3724 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata 3725 A Kereszténydemokrata Néppárt 2001. évi pénzügyi beszámolója 3727 A Magyar Demokrata Fórum 2001. évi pénzügyi beszámolója .. 3728 A Munkáspárt 2001. évi pénzügyi beszámolója.............................. 3729 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hiva­tal közleménye .................................................................................. 3730 r'LT.. 1 .. 1 . >- ■ 1. ............................ A MAGYAR KOZTARSASAG HIVATALOS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék