Magyar közlöny, 2002. július-augusztus (92-103. szám)

2002-07-01 / 92. szám

A MAGYAR K O Z£T A R£Á&Á& H M­­­A T­A L O S LAPJA I, I a, iifii I ii«,. ,i'_ iii.' / .......................... 148/2002. (VII. 1.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalról........................................................ 5165 22/2002. (VII. 1.) PM r. A vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról ....................... 5177 23/2002. (VII. 1.) PM—HM e. r. A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás külö­­­nős szabályairól......................................................................... 5189 gz. szám Helyesbítés.................................................................................... 5202 Áfa: 476,­ Ft 2002. július 1., [ ^ ■ / _____] Budapest, | TARTALOMJEGYseréd­—oldal II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelete a Miniszterelnöki Hivatalról 1.§ A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a miniszterelnök munkaszervezete, amely a miniszterel­nök és a Kormány d­öntéseinek, valamint a kormányprog­ram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormány­zati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben az összkormányzati érdekek érvényesítéséről. A Hivatal egyúttal ellátja a Kor­mány testületi működésével kapcsolatos feladatokat. 2. § (1) A Hivatalt — a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. tör­vényben (a továbbiakban: Tv.) foglaltak szerint, államtit­károk közreműködésével — miniszter vezeti. A Hivatal szakmai munkáját és belső igazgatási tevékenységét a köz­­igazgatási államtitkár személyesen, illetőleg a feladatkö­rük szerint illetékes helyettes államtitkárok útján irányítja. (2) A miniszter és az általános jogkörű politikai állam­titkár munkáját kabinet, a Hivatal más állami vezetőinek tevékenységét titkárság segíti.

Next