Magyar közlöny, 2002. október-november (126-139. szám)

2002-10-01 / 126. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2002. október 1., kedd 126. szám Ára: 252,- Ft | TARTALOMJEGYZg:VvvIzÁPV oldal 209/2002. (X. 1.) Korm. r. A központi költségvetési szervek központosított közbeszerzései­nek részletes szabályairól szóló 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról...................................................................... 6738 210/2002. (X. 1.) Korm. r. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésük­höz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.......................................................... 6738 211/2002. (X. 1.) Korm. r. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni véde­kezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet módo­sításáról .............................................................................................. 6745 212/2002. (X. 1.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­takról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 6745 7/2002. (X. 1.) ESZCSM 1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és tovább­képzésről szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításá­ról ....................................................................................................... 6746 88/2002. (X. 1.) FVM 1. Az étkezési tyúktojással kapcsolatos intézkedésekről .................. 6746 89/2002. (X. 1.) FVM r. A minőségi vágóbaromfi-termelés 2002. évi támogatásáról szóló 110/2001. (XII. 27.) FVM rendelet módosításáról................... 6750 90/2002. (X. 1.) FVM r. A minőségi borok művi tárolásának támogatásáról szóló 91/2000. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról ...................... 6750 13/2002. (X. 1.) MeHVM 1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet módosításáról ................. 6751 1165/2002. (X. 1.) Korm. h. Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák­ról szóló 1054/2000. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról 6752 1166/2002. (X. 1.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága tagjá­nak, valamint Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről .. 6754 Az Országos Választási Bizottság 25/2002. (IX. 26.) OVB állás­­foglalása a közhasznú szervezetnek minősülő jelölő szervezetek jelöltjei és listái nyilvántartásba vételének tárgyában ............. 6755 Helyesbítés................... 6756

Next