Magyar közlöny, 2002. november (140-148. szám)

2002-11-13 / 140. szám

A MAGYAR KÖZTARSASAG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2002. november 13., szerda 140. szám­­ra: 2268,- Ft | TARTALOM JEGYZEK * 1 oldal 2002. XL. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról.............................................................. 7570 81/2002. (XI. 13.) OGY­K. A mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásá­nak betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló Egyezmény módosításának megerősítéséről .................................................. 7729 82/2002. (XI. 13.) OGY h. Az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről................... 7729 83/2002. (XI. 13.) OGY h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kor­mánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítség­­nyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről ..................................................... 7730 84/2002. (XI. 13.) OGY h. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról............................................................. 7730 85/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. ápri­lis 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről szóló beszá­molóról ........................................................................................ 7731 86/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról .............................................................................. 7731 87/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30. és 1999. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszá­molóról ........................................................................................ 7731 88/2002. (XI. 13.) OGY­h. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. január 1. és 2000. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszá­molóról . ............................ 7731 89/2002. (XI. 13.) OGYh. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszá­molóról ........................................................................................ 7732 90/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakáról szóló beszá­molóról ............................................................ 7732 91/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Hungária Televízió Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról.................. 7732 92/2002. (XI. 13.) OGYh. A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. márciustól 2000. februárig terjedő időszakáról szóló beszámolóról.................. 7732 93/2002. (XI. 13.) OGY­h. A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000 áprilisá­tól 2001 márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról . 7733 94/2002. (XI. 13.) OGY­K. A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001 áprilisá­tól 2002 márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról . 7733

Next