Magyar közlöny, 2002. december (149-161. szám)

2002-12-03 / 149. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 1 —-------------------------------------------------------------------------------------------- Budapest, 2002. december 3., kedd 149. szám I. kötet Ára: 364.­ Ft 37/2002. (XII. 3.) PM—BM e. r. | TARTALOMJEGYZÉK Oldal A helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető norma­tív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegé­szítésről, illetve beszámításról szóló 3/2001. (I. 30.) PM—BM együttes rendelet végrehajtásáról*.............................................. 8266 Az Alkotmánybíróság határozata .................................................... 8267 Az Alkotmánybíróság határozata .................................................... 8268 Az Alkotmánybíróság határozata .................................................... 8271 Az Alkotmánybíróság határozata .................................................... 8275 Az Oktatási Minisztérium közleménye a 2002. évi felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról.................................... 8285 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ............... 8287 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ............................. 8290 ABM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hiva­tal közleménye.................................................................................. 8291 62/2002. (XII. 3.) AB h. 63/2002. (XII. 3.) AB h. 64/2002. (XII. 3.) AB h. 65/2002. (XII. 3.) AB h. * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2002. évi 149. számának II/1—2. kötete tartalmazza, melyet az érintett előfizetők (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, a többi előfizetőnek — kérés esetén — megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék­ fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next