Magyar közlöny, 2002. december (162-166. szám)

2002-12-25 / 162. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2002. december 25., 34/2002. (XII. 25.) IM r. A Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási­­ Szabályzat szövegének kihirdetéséről....................................... 9466 |szerv 8/2002. (XII. 25.) IHM r. A rádióamatőr szolgálatról............................................................ 9589 24/2002. (XII. 25.) NKÖM r. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról .............................. 9616 25/2002. (XII. 25.) NKÖM r. A nemzeti kulturális örökség minisztere felügyelete alatt álló intézmények közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről 9618 45/2002. (XII. 25.) PM 1. Az állam öröklése és­ az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről................................... 9620 115/2002. (XII. 25.) OGY h. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról..................... 9621 116/2002. (XII. 25.) OGY h. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról ................. 962/ 117/2002. (XII. 25.) OGY­K. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános­­ helyettesének 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló | C'JTOIT'­ elfogadásáról ............................................................................. 9622 X­­3*éd­íj Allu­l Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közle­ménye a hangfelvételen többszörözött, valamint videón és DVD-n többszörözött filmalkotásokba foglalt zeneművekre megállapított mechanikai minimum jogdíjairól 2003. évre . .. 9622 Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közle­ménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról a 2003. évre......................... 9623 A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) közle­ménye irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadá­sáért, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek, vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért, rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű változatlan, a nyilvánossághoz tör­ténő továbbközvetítéséért, valamint a színpadra szánt irodalmi és zenedrámai művek, jeleneteik vagy keresztmetszeteik ki­vételével az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel í * , -lu-io 1.’, vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért. Ara. 2828.- ft . fizetend­ő szerzői jogdíjakról .... .......................................... 9625 A FilmJUS, Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesüle­tének jogdíjközleménye audiovizuális művek sugárzással vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fize­­­tendő jogdíjak tárgyában .................................................... 9649 A FilmJUS, Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesüle­tének jogdíjközleménye az audiovizuális művek egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjak tárgyában ................................................................................... 9650 Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon történő többszörözés után járó ■ (reprográfiai) jogdíjakról......................................................... 9651 A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület díjszabása.................................................................. 9653 A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ—ÉJI) jogdíjközleménye az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült ■ rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről .... 9662 A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ—ÉJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (M­AHASZ) közös jogdíjközleménye a kereske­delmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült má­solatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetíté­séért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel előállítói jog­díjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről....................... 9663 A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének jogdíjközleménye a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel előállítói jog­díjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről....................... 9664 A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ—EJI) jogdíjközleménye a rögzített elő­adás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről ....................................... 9665

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék