Magyar közlöny, 2003. március-április (22-38. szám)

2003-03-04 / 22. szám

A MAGYAR K­TV H H­I­V­A­T­A­L­O­S LAPJA Budapest, 2003. március 4., kedd 22. szám Ára: 840,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003. VII. tv. 2003. VIII. tv. 23/2003. (III. 4.) Korm. r. 24/2003. (III. 4.) Korm. r. 25/2003. (III. 4.) Korm. r. 26/2003. (III. 4.) Korm. r. 27/2003. (III. 4.) Korm. r. 2/2003. (III. 4.) FMM r. 22/2003. (III. 4.) FVM—KüM—PM e. r. 23/2003. (III. 4.) FVM r. 10/2003. (III. 4.) GKM r. 28/2003. (III. 4.) KE h. 29/2003. (III. 4.) KE h. 30/2003. (III. 4.) KE h. 31/2003. (III. 4.) KE h. 32/2003. (III. 4.) KE h. 33/2003. (III. 4.) KE h. 34/2003. (III. 4.) KE h. 35/2003. (III. 4.) KE h; s 1013/2003. (III. 4.) Korm. h. 1014/2003. (III. 4.) Korm. h. 1015/2003. (III. 4.) Korm. h. .Oldal A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról.................................................................................. 1730 Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helye­zéséről ................................................................................................ 1730 A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 1738 A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről......................................................... 1742 A 2003. évi területfejlesztési célelőirányzat régiók és megyék, valamint a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támo­gatások megyék közti felosztásáról ...­........................................ 1747 A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes sza­bályairól ............................................................................................ 1748 A térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat felhasználá­sának részletes szabályairól.......................................................... 1756 Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű elő­irányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról............... 1766 Az étkezési alma orosz piacon történő értékesítéséhez igénybe vehető exporttámogatásról ........................................................... 1767 Az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás fel­­használásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztéséről szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet módosításáról .......................... 1772 Az előmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyező hatóság meghatározásáról ............................................................................ 1773 Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról ............. 1773 Politikai államtitkár felmentéséről ................................................ 1774 Miniszter felmentéséről ..................................................................... 1774 Miniszter kinevezéséről........................................................................ 1774 Miniszter kinevezéséről........................................................................ 1775 Bíró felmentéséről és bírák kinevezéséről...................................... 1775 Egyetemi tanári kinevezés alóli felmentésekről. ............................ 1775 Egyetemi tanári kinevezésről............................................................. 1776 A DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. és a DUNAFERR Cégcsoport privatizációjáról és a térségben jelentkező problémák megoldá­sához szükséges intézkedésekről.................................................. 1776 Neumann János születése 100. évfordulójának megünnepléséről 1777 A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról............................................................. 1777 Az Országos Választási Bizottság 4/2003. (III. 1.) OVB állásfog­lalása a közös név feltüntetéséről az országos kisebbségi önkor­mányzati választáson........................................................................ 1777 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ............... 1778 Helyesbítés ............................................................................................ 1779

Next