Magyar közlöny, 2003. június (61-76. szám)

2003-06-03 / 61. szám

A MAGYAR K­Ö­ZTI­ Á R­­­ft G H I V A T A L O S LAPJA Budapest, 2003. június 3., kedd 61. szám Ára: 140,- Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzet­közi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról 4972 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilal­máról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról ............. 4973 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról az országgyűlési képviselő-választásokon rendelkező 9/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról........................................ 4975 A Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról........................... 4975 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról............................................................ 4977 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről ......................... 4977 Az Észak-atlanti Szerződés részes államai között, a Bolgár Köz­társaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, Romániának, a Szlovák Köztársaság­nak és a Szlovén Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozása tárgyában létrehozott Jegyzőkönyvek meg­erősítéséről ................................................................................. 4977 Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról................................................ 4978 2003: XXX. tv. 2003: XXXI. tv. 19/2003. (VI. 3.) BM r. 62/2003. (VI. 3.) OGY h. 63/2003. (VI. 3.) OGY h. 64/2003. (VI. 3.) OGY h. 65/2003. (VI. 3.) OGY h. 10/2003. (VI. 3.) KüM—PM e. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék