Magyar közlöny, 2003. július (77-85. szám)

2003-07-01 / 77. szám

A MAGYAR K­Ö­Z­H­I­V­A­T­A­L­O­S LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK 1 . oldal 2003. július 1., V tpHH­ Keuu 91/2003. (VII. 1.) Korm. r.. ---------PC pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról................................... 5920 92/2003. (VII. 1.) Korm. r. Az idegenforgalom ágazati irányításával összefüggésben egyes jogszabályok módosításáról...................................................... 5921 37/2003. (VII. 1.) ESZCSM r. A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról.............................................................. 5922 74/2003. (VII. 1.) FVM r. A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól . 5946 77. szám 1­42/2003. (VII. 1.) GKM r. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirde­téséről ......................................................................................... 5950 24/2003. (VII. 1.) IM 1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásá­nak szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosí­tásáról ........................................................................................ 5951 25/2003. (VII. 1.) IM r. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról.............................................................. 5955 26/2003. (VII. 1.) IM—BM—PM e. r. A terhelt és a védő­készkiadása, illetőleg a védő díja állam ál­tali megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljá­rásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és dí­járól............................................................................................... 5957 Ára: 2520.— Ft 16/2003. (VII. 1.) PM 1. A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgálta­tások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról.............................................................. 5959 17/2003. (VII. 1.) PM—IM e. r. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselek­mények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól.................................................................................. 602/ 107/2003. (VII. 1.) KE­K. Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről .................................. 6058 108/2003. (VII. 1.) KE­K. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezésé­ről ............................................................................................... 6058 fr. ^ A tartalomjegyzék az 5920. oldalon folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék