Magyar közlöny, 2003. szeptember-október (102-118. szám)

2003-09-01 / 102. szám

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­CT . - A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA _____________________________ Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2003. szeptember 1., 53/2003. (IX. 1.) ESZCSM—PM e. r.. . A gyógyszertámogatási előirányzat túlteljesülését ellentételező hétfő **(_ befizetés részletes szabályairól szóló 49/2003. (Vili. 9.) ESZCSM—PM együttes rendelet módosításáról..................... 7888 54/2003. (IX. 1.) A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak ESZCSM—KvVM—BM e. r. vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értéke­léséről* ...................................................... 7889 ^ s Az Alkotmánybíróság elnökének közleménye................................ 7890 102. szám I. kötet Ára: 140,- Ft ! * A rendelet mellékletét a Magyar Közlöny 2003. évi 102. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék