Magyar közlöny, 2003. október (119-125. szám)

2003-10-18 / 119. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2003. október 18., 164/2003. (X. 18.) Korm. r. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási szombat kötelezettségekről...................................................................... 8595 165/2003. (X. 18.) Korm. r. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről............................................................... 8605 64/2003. (X. 18.) GKM r. Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról..................... 8609 ^ ^ ^ , 27/2003. (X. 18.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM­­­fi CZQITI rendelet módosításáról.............................................................. 8612 -*■-*--7* nLílu­s 28/2003. (X. 18.) OM r. Egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról..................... 8614 1103/2003. (X. 18.) Korm. h. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Em­berekért Közalapítvány létrehozásáról és a Nemzetközi Pikter Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról___ 8662 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2003. december 8—13-ig terjedő időszak — II/2. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről ............................................................. 8663 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye ___ 8665 - i can it A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Ara: 1540,- r t Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei.............. 8666 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei.............. 8684 Az Országos Borminősítő Intézet közleménye ........................... 8685 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye................................................................................. 8686 “ IV­, I II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-ának e) pont­jában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Hgt. 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével minden hulladékra, b) a (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel va­lamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely az a) pont szerinti hul­ladékot termel, birtokol, kezel. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Hgt. 51. § (2) be­kezdésében meghatározott ingatlantulajdonosokra tele­pülési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt kizárólag a közszolgáltatónak adják át. (3) E jogszabály nem érinti a más jogszabályokban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget.

Next