Magyar közlöny, 2003. december (148-155. szám)

2003-12-18 / 148. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA * • Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2003. december 18., 2003. CXI. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú kato-CSütörtök mainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítá­sául ........................................................................................... 11524 2003. CXII. tv. Egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról...... 11524 244/2003. (XII. 18.) Korm. r. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatá­­­sának rendjéről.............................................................. 11531 "1­48 C­J­­TJ 245/2003. (XII. 18.) Korm. r. Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek fel­használásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról..................................... 11594 246/2003. (XII. 18.) Korm. r. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabá­lyairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 11594 49/2003. (XII. 18.) BM r. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltó­ságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról........................... 11596 50/2003. (XII. 18.) BM r. A légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkára: 3360,- Fi kavállalók köréről........................................................... 11597 70/2003. (XII. 18.) ESZCSM r. A gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet módosításáról.................................................... 11599 94/2003. (XII. 18.) GKM 1. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről............................................................................. 11599 95/2003. (XII. 18.) GKM r. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek , polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról .. 11603 96/2003. (XII. 18.) GKM r. Földgáz közüzemi díjainak megállapításáról................................ 11605 97/2003. (XII. 18.) GKM r. A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról................................. 11617 98/2003. (XII. 18.) GKM r. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról............................................................................. 11620 38/2003. (XII. 18.) IM r. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról ................. 11627 64/2003. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................. 11703 65/2003. (XII. 18.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .......................... 11707 121/2003. (XII. 18.) MB h. Kormányzati főtisztviselői kinevezések megszűnésének megálla­pításáról ............................................................ 11720 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2004. január 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyag­­árakról ......................................................................................... 11720

Next