Magyar közlöny, 2003. december (155-160. szám)

2003-12-26 / 155. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2003. december 26., 2. kötet péntek 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM r. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM ren­delet módosításáról................................................................... 12643 155. szám 2. kötet* 1—2. kötet ára: 6860,- Ft * II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —, valamint a 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el: 1.§ A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógy­szerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 1.) 1. §-ának (3) be­kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek körét és a közfinanszírozás alapjául elfogadott­­ általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartal­mazó (bruttó) — árukhoz nyújtott támogatás mértékét, illetőleg összegét — a 7. §-ban meghatározott gyógyszerek kivételével — a 2—4. számú mellékletek tartalmazzák.” 2. § Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő ren­delkezés lép: „(4) Ha a gyógyszert a GYR 6. § (5)—(6) bekezdésének és 14/A. § (2) bekezdésének alkalmazásával rendelték, a vényen a ténylegesen kiadott — a vényen is feltüntetett — gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el az (1), illetőleg a (2) bekezdés rendelkezése szerint.” * Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 155. száma terjedelmi okok miatt 1—2. kötetben jelenik meg.

Next