Magyar közlöny, 2004. január-február (1-13. szám)

2004-01-05 / 1. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. január 5., hétfő 1. szám Ára: 1932.- Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1/2004. (I.5.) Korm. r. 2/2004. (I. 5.) Korm. r. 1/2004. (I. 5.) ESZCSM r. 1/2004. (I. 5.) FVM r. 1/2004. (I. 5.) GKM r. 2/2004. (I. 5.) GKM r. 1/2004. (I. 5.) PM r. 1/2004. (1.5.) KE h. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézmé­nyekről ............................................................................................. 2 A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról..................................... 10 A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésé­nek feltételeiről............................................................................... 10 A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellen­őrzés szintjéről szóló 35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosítá­sáról .................................................................................................... 14 Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról 17 Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanú­sító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásá­ról ........................ 23 A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgálta­tások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról................................................................... 36 Egyetemi tanári felmentésekről........................................................ 96 A Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozatai...................... 96 Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. november 28-i üléséről..................................................................................... 98 Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. december 9-i üléséről ....................................................................................... 99

Next