Magyar közlöny, 2004. február-március (14-27. szám)

2004-02-12 / 14. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 2004. február 12., csütörtök MVM rendelet módosításáról ...................................................... 1170­9/2004. (II. 12.) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló GKM—HM—KvVM c. r. 14/1998. (VI. 24.) KHVM—HM—KTM együttes rendelet módosításáról................................................................................... 1175 10/2004. (II. 12.) GKM r. A magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rende­lt­ei­om­letek módosításáról.............................................. ....................... 1181 ^ 1/1llll 4/2004. (II. 12.) PM r. A befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tar­talmáról szóló 11/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról . 1184­5/2004. (II. 12.) PM 1. A befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyű befektetési szol­gáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékeny­ségéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyvvezetéséhez, az árutőzsdei szolgáltató és az elszámolóház szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szerve­zetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási , kötelezettségéről............................................................................. 1209 Ara. 2898. K­ 1/2004. (II. 12.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 1297 2/2004. (II. 12.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ..................................................... 1303 10/2004. (II. 12.) KB h. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének felmentéséről . 1306 11/2004. (II. 12.) KE h. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének kinevezéséről . 1306 1007/2004. (II. 12.) Korm. h. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel­ről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról........ 1306 A külügyminiszter közleménye a magyar—ukrán állampolgárok utazásának feltételeiről szóló megállapodás hatálybalépéséről 1314 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jász-Nagy­­kun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetmé­nye ...................................................................................................... 1314 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdet­ménye ................................................................................................ 1316­4/2004. (II. 12.) FMM 1. A szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék