Magyar közlöny, 2004. március (28-39. szám)

2004-03-11 / 28. szám

A KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. március 11., csütörtök 28. szám I. kötet Ára: 161,-Ft TARTALOMJEGYZÉK | oldal 26/2004. (III. 11.) GKM r. Az autópályák használatának díjáról............................................. 2425 27/2004. (III. 11.) GKM r. Az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzathoz kapcsolódó fel­adatok szabályozásáról szóló 109/2003. (XII. 29.) GKM rende­let módosításáról..................................................................... 2434 9/2004.(111. ll.)PMr. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi­­ Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 55/2002. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról* .................................. 2434 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A gazdasági és közlekedési miniszter 26/2004. (III. 11.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el: Díjfizetési kötelezettség 1 .§ (1) Az M1, az M3, az M30 és az M7 autópálya, továbbá — a kezelő és az Állami Autópálya Kezelő Részvénytársa­ság (a továbbiakban: ÁAK Rt.) közötti megállapodás alapján — az M5 autópálya (a továbbiakban együtt: autó­pálya) használatáért — a (2) bekezdésben foglalt kivétel­lel — díjat, továbbá a díjfizetés elmulasztása esetében pót­díjat kell fizetni, amelyet az ÁAK Rt. szed be. (2) Nem kell díjat fizetni: b­) a Magyar Köztársaság fegyveres erőinek és rend­védelmi szerveinek szolgálatot teljesítő, b) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők, c) az autópályát kezelő társaság kezelői feladatokat ellátó gépjárművei után, továbbá * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2004. évi 28. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next